Drugo kolo lige održano je u Bojniku mesec dana kasnije. Nastupali su Anastasija Nikolić, Goran Samolovac i Srđan Marić, rezultati su bili sledeći:

Srđan Marić:

Goran Samolovac:

Finale lige će se održati na Rudniku.