Karate Klub “Banatski Cvet” slavi 19 godina od osnivanja

U sredu 1. novembra Karate klub Banatski cvet proslavlja 19 godina od osnivanja.

Naime, 2004. godine klub su osnovali ljubitelji ove veštine Bogdan Kesić, Veselin Grubački i Ivan
Grubački
. Tokom ovih 19 godina klub je nastupao u sledećim karate savezima: Šotokan
karate savez Srbije
, Karate Unija Srbije, Fudokan savez Srbije, Savez za tradicionalni karate
Srbije
, dok je danas punopravni član Fudokan saveza Srbije i Saveza za tradicionalni karate Srbije. Naši članovi su osvajali više puta medalje sa nacionalnih šampionata u svim


kategorijama, a posebno želimo da istaknemo medalje sa međunarodnih šampionata:
 2011. na Evropskom prvenstvu u Mađarskoj osvajamo tri bronzane medalje
(SKDUN),
 2012. na Svetskom prvenstvu u Srbiji osvajamo tri bronzane medalje (WUKF),
 2018. na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji osvajamo bronzanu medalju (UWK),
na Evropskom Kupu u Poljskoj osvajamo bronzanu medalju (WTKU) i na
Evropskom prvenstvu u Srbiji osvajamo bronzanu medalju (ETKF),
 2019. na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj osvajamo zlatnu, srebrnu i pet
bronzanih medalja (WFF),
 2021. na Evropskom prvenstvu u Srbiji osvajamo dve zlatne medalje i jednu
bronzanu (ETKF),
 2022. na Evropskom prvenstvu u Italiji osvajamo srebrnu i bronzanu medalju
(WFF), na Svetskom prvenstvu u Poljskoj osvajamo dve bronzane medalje
(WTKU),
 2023. na Evropskom prvenstvu u Srbiji osvajamo zlatnu, pet srebrnih i bronzanu
medalju (ETKF).

Značenje skraćenica federacija gde smo osvajali medalje:

SKDUN – Shotokan Karate Do of UN,
WUKF – World Union Of Karate Do Federation,
UWK – United World Karate,
WTKU – World Traditional Karate-Do Union,
ETKF – European Traditional Karate Federation,
WFF – World Fudokan Federation
Ove godine očekujemo još medalje sa Svetskog prvenstva u organizaciji (WFF) Svetske
Fudokan Federacije
u Beogradu sredinom novembra meseca.


Ovim putem javno želimo da se zahvalimo svim članovima i funkcionerima, trenerima koji
su bili deo naše porodice ovih 19 godina, takođe želimo da istaknemo osvajače ovih sjajnih
pomenutih odličja: Bobana Plavšić, Milica Metikoš, Ksenija Diklić, Dragana Milojević,
Sandra Bundić, Nikola Vukelić, Nikola Adamov, Srđan Marić, Filip Mihajlović i Goran
Samolovac
.