Klupska skupstina 22.12.2021.

U sredu 22.12.2021. održana je redovna sednica Skupštine karate
kluba Banatski cvet, kojom je predsedavao predsednik Nikola
Vukelić. Sumirani su rezultati kluba u predhodnoj godini,
prezentovan je finansijski izveštaj, nagrađeni su članovi kluba koji su
po broju osvojenih medalja rangirani tokom godine kako kod
učeničkih zvanja tako i kod majstorskih.
Kod učeničkih zvanja poredak je sledeći:

3.mesto Ana Pavlović

2. mesto Bojana Radosavljević

1. mesto Helena Šimon i Anja Nedić

Kod majstorskih zvanja poredak izgleda ovako:
3.mesto Vladimir Samolovac

2. mesto Anastasija Nikolić

1.mesto Goran Samolovac i Srđan Marić

Skupština je izabrala i novo rukovodstvo na mestu članova
Nadzornog odbora izabrani su: Filip Mihajlović i Vladimir
Samolovac
, dok je za člana Upravnog odbora izabran Radoš Pejović.
Aktuelnom predsedniku kluba Nikoli Vukeliću završio se mandat u
trajanju od 4 godine (2017-2021), članovi Skupštine su jednoglasno
poverili novi mandat za Vukelića.