Nastavak školovanja za Vukelića i Samolovca

Nadavno su naši treneri i funkcioneri kluba, pa i funkcioneri u dva saveza Nikola Vukelić Član
Izvršnog odbora FSS i Nadzornog odbora STKS i Goran Samolovac Generalni sekretar STKS
FSS-Fudokan savez Srbije STKS-savez za tredicionalni karate Srbije
U KK Banatski cvet imaju sledeće funkcije: predsednik kluba Nikola Vukelić i sportski direktor
Goran Samolovac upisali su postdiplomske studije. Vukelić je upisao master studije na
Fakultetu za sport i psihologiju TIMS, dok je na istom fakultetu Samolovac upisao doktorske
studije.
Samolovac je osnovne i master studije završio na Fakultetu za sport u Beogradu, dok je
Vukelić osnovne studije završio na istom fakultetu.