Nikola Vukelić odbranio master rad i stekao zvanje Master profesor fizičkog vaspitanja i sporta.

U utorak 21. Maja naš predsednik i trener Nikola Vukelić odbranio je Master rad sa temom:
Zastupljenost Fudokan kata na nacionalnim i međunarodnim šampionatima sa ocenom
10, i tako stekao zvanje: Master profesor fizičkog vaspitanja i sporta.
Vukelićev mentor bio je prof.dr Milan Nešić, a članovi komisije bili su prof.dr Dušan
Stupar
i MSc Dragan Grujičić. Odbrana rada održala se u prostorijama Fakulteta za sport i
psihologiju-Tims u Novom Sadu. 

Nikola je u svom radu istražvao u kom procentu su takmičari uspešni u izvođenju Fudokan
kata na nacionalnim šampionatima, Evropskim i Svetskim šampionatima. 
Veliku zahvalnost Vukelić upućuje svojoj porodici, kao i svojim karate učiteljim i kolegama
prof.dr Vladimiru Jorgi, prof.dr Milanu Nešiću, Igoru Gajiću, Goranu Samolovcu,
Aleksandru Simiću, Milošu Seniću i Jeleni Stanojević.