Polaganje za kyu učenička zvanja 18.12.2019.

U sredu 18.12.2019. održano je redovno polaganje za učenička zvanja, polaganje je proteklo veoma uspešno za sve članove Banatskog cveta.   

Za žuti pojas 9. KYU položili su: Marina Pažin, Lana Popćirić, Jasmina Bogasenieva, Nikola Kirćanski, Mihailo Pejović, Marko Vulović, Ema Tapai, Anđelija Malić, Marija Rac i Nađa Šejat.

Za oranž pojas 8. KYU položili su: Stela Miok i Katarina Ćetković.

Za crveni pojas 7. KYU položili su: Teodora Kovačević, Milica Ćorić, Milena Stanković, Jelena Rapajić, Tamara Petričić, Nataša Stanković, Matija Ćorić, Boris Ćilerdžić, Anica Grbić, Zara Ogrizović i Anja Nedić.

Za zeleni 2 položile su: Elena Ogrizović, Nataša Ćetković, Marina Aćin, Ana Pavlović.

Za zeleni 1 položili su: Nebojša Lolić, Milica Ludoški i Georgije Simikić.

Za plavi 2 položili su: Bojana Radosavljević i Damjan Ludoški.

Za plavi 1 položili su: Dejan Pardanjac i Ilija Momirski.

Komisija je pohvalila sledeće: Marinu Pažin, Lanu Popćirić, Anđeliju Malić, Katarinu Ćetković, Milicu Ćorić Damjana Ludoškog.

Tročlana komisija koja je ispitala kandidate bila je u sledećem sastavu: Goran Samolovac 6. DAN, Nikola Vukelić 4. DAN i Srđan Marić 1. DAN.

ČESTITAMO SVIMA KOJI SU POLOŽILI ZA NOVI POJAS!