Polaganje za učenička zvanja

Nedavno je održano je redovno polaganje za učenička zvanja, polaganje je proteklo veoma uspešno za sve članove Banatskog cveta.   


Za žuti pojas položili su: Jana Zlatković, Lea Rac, Ksenija Đurđević i Sara Belenzada,

Za oranž pojas položili su: Matija Petrašku, Maša Bodoči i Katarina Pauković,

Za crveni pojas položio je: Danilo Lisica, 

Za zeleni 1 položila je: Helena Šimon,

Za plavi 2 položila je: Anja Nedić,

Za plavi 1 položila je: Ana Pavlović,

Za braon 2 položio je: Nebojša Lolić. 
Komisija je pohvalila sledeće: Sara Belezada, Matija Petrašku, Anja Nedić, Nebojša Lolić.
Tročlana komisija koja je ispitala kandidate bila je u sledećem sastavu: Goran Samolovac, Vladimir Samolovac i Filip Mihajlović

ČESTITAMO SVIMA KOJI SU POLOŽILI ZA NOVO KARATE ZVANJE !!