Polaganje za učenička zvanja

Nedavno je održano je redovno polaganje za učenička zvanja u prostorijama našeg kluba
(Sala MZ Gradnulica), polaganje je proteklo veoma uspešno za sve članove Banatskog
cveta.   

Za žuti pojas položili su: Milica i Nevena Kozić, Petra Đukić, Maša Kelemen, Sofija
Aleksić
, Ana Berberski i Lena Jerkov.
Za crveni pojas položio je: Jana Zlatković, Miloš Sobin, Lea Rac i Sara Belenzada.
Za braon 2 položili su: Ana Pavlović i Georgije Simikić.
Za braon 1 položio je: Nebojša Lolić.
Komisija je pohvalila sledeće: Milicu Kozić, Petru Đukić, Lenu Jerkov, Miloša Sobina,
Saru Belenzadu i Nebojšu Lolića.
Tročlana komisija koja je ispitala kandidate bila je u sledećem sastavu: Goran Samolovac 7.
Dan
, Nikola Vukelić 5. Dan i Vladimir Samolovac 2. Dan.

ČESTITAMO SVIMA KOJI SU POLOŽILI ZA NOVO KARATE ZVANJE !!