Polaganje za učenička zvanja

Nedavno je održano redovno polaganje za učenička zvanja u prostorijama našeg kluba (Sala
MZ Gradnulica), polaganje je proteklo veoma uspešno za sve članove Banatskog cveta.   

Za žuti pojas položili su: Lazar Ostojić, Luna Rac i Una Kelemen.
Za ornaž pojas položili su: Milica i Nevena Kozić, Lena Jerkov, Vukan Samolovac, Petra
Đukić
, Maša Kelemen i Sofija Aleksić.
Za zeleni 2 položili su: Jana Zlatković, Sara Belenzada, Miloš Sobin i Lea Rac.
Za zeleni pojas položio je: Danilo Lisica.
Komisija je pohvalila sledeće: Lenu Jerkov, Petru Đukić i Miloša Sobina.


Tročlana komisija koja je ispitala kandidate bila je u sledećem sastavu: 
Nikola Vukelić 5. Dan, Vladimir Samolovac 2. Dan i Filip Mihajlović 1. Dan.

ČESTITAMO SVIMA KOJI SU POLOŽILI ZA NOVO KARATE ZVANJE !!