Polaganje za učenička zvanja

Nedavno je održano je redovno polaganje za učenička zvanja, polaganje je proteklo veoma
uspešno za sve članove Banatskog cveta.   
Za žuti pojas položili su: Aleksandar Čiklovan, Nikola Railić, Blagoje Ljiljak, Katarina Pauković, Dušan Pantić, Lara Ribar, Maša Bodoči i Matija Petraško, Filip Savić
Za oranž pojas položio je: Danilo Lisica,
Za crveni pojas položili su: Ivan Adrian, Ksenija i Elena Cvetić,
Za zeleni 2 položio je: Aleksandar Čokanj,
Za plavi 1 položio je: Georgije Simikić.
Komisija je pohvalila sledeće: Katarina Pauković, Ivan Adrian, Danilo Lisica i Ksenija
Cvetić
.
Tročlana komisija koja je ispitala kandidate bila je u sledećem sastavu: 
Nikola Vukelić 5. Dan, Vladimir Samolovac 2. Dan i Srđan Marić 1.Dan.

ČESTITAMO SVIMA KOJI SU POLOŽILI ZA NOVO KARATE ZVANJE !!