Priznanje Sportsko Saveza Grada Zrenjania za Filipa Mihajlovića

Nedavno je Grad Zrenjanin zajedno sa Sportski savezom
grada
organizovao u Baroknoj Sali svečanu dodelu priznanja
sportistima, trenerima i sportskim kolektivima za dobre
razultate u predhodnoj godini. U kategoriji priznanja SSGZ
nagradu je dobio naš senior Filip Mihajlović majstor karatea 1. dan, na dodeli je pored našeg lauerata bio i predsednik
kluba Nikola Vukelić.