Samolovcu i Vukeliću funkcije u Savezu za tradicionalni karate Srbije

Dugogodišnja uspešna saradnja između Saveza za tradicionalni karate Srbije na čijem je čelu prof, dr Vladimir Jorga i karate kluba “Banatski cvet” rezultirala je nedavno delegiranjem funkcija u Savezu trenerima našeg kluba. Naime, na nedavno održanoj sednici Skupštine STKS Goranu Samolovcu poverena je funkcija Generalnog sekretara Saveza, dok je Nikola Vukelić imenovan za člana Nadzornog odbora. Takođe, Goran Samolovac se našao na listi ispitivača, koji će u narednim mesecima proći posebnu edukaciju od strane profesora Jorge i steći licencu za dodelu majstorskih zvanja. Ova priznanja poslužiće trenerima našeg kluba kao  podstrek za dalje usavršavanje, a  mogu poslužiti i kao dokaz da ceo klub fukcioniše u savršenoj harmoniji i nastavlja uspešan niz priznanja kako u domenu takmičarskih rezultata tako i u domenu sticanja novih znanja.