Seminar Saveza za Tradicionalni Karate Srbije

Nedavno je u Zrenjaninu održan karate seminar pod pokroviteljstvom Saveza za
tradicionalni karate Srbije, tehnički organizator bio je naš klub. Seminar je bio
otvorenog tipa za sve majstore karatea.
Naš klub su predstavljali Goran Samolovac, Nikola Vukelić, Srđan Marić,
Vladimir Samolovac, Sandra Bundić, Filip Mihajlović, Jovana Radović,
Ilija Momirski, Nebojša Lolić.
Prisutni su bili funkcioneri Fudokan saveza Srbije, kao i Svetske Fudokan
Federacije: Aleksandar Simić, Igor Gajić, Goran Krsmanović, Miloš Senić.
U prvom delu seminara održano je predavanje, predavač je bio Goran
Samolovac
(generalni sekretar STKS), potom je prof.dr Vladimir Jorga
započeo svoje predavanje i praktičan rad.
Nakon seminara održana je Godišnja Skupština saveza na kojoj su izabrani
između ostalog:
Goran Samolovac je izabran za člana Izvršnog odbora STKS, dok je Nikola
Vukelić
izabran za Generalnog sekretara STKS.