Mariću nagrada SSGZ i grada

27. 03. 2020
Nikola Vukelić

Srđan Marić najbolji među seniorima u neolimpijskom sportu za 2019. godinu.